> UE

Firma Komplex Kinga Dybula realizuje projekt „Kompleksowa usługa doczyszczania powierzchni i obiektów – “Complex Cleaning” przedsiębiorstwa KOMPLEX Kinga Dybula przeznaczona na rynek Wielkiej Brytanii” Celem projektu jest realizacja działań doradczych i promocyjno-informacyjnych, co ma doprowadzić do wejścia przedsiębiorcy na rynek Wielkiej Brytanii w sposób systemowy i rozwój na tym rynku kluczowych usług przedsiębiorcy. Planowanym efektem realizacji projektu jest zwiększenie międzynarodowego zasięgu firmy, wypromowanie marki produktowej za granicą, a także wzrost konkurencyjności firmy. Wartość projektu 1 026 176,70 PLN, wkład Funduszy Europejskich: 709 146,50 PLN

Komplex Kinga Dybula implements the project “Comprehensive service of cleaning surfaces and facilities – “Complex Cleaning” by KOMPLEX Kinga Dybula for the UK market”. The aim of the project is to carry out consulting, promotional and information activities, which is to lead to the entrepreneur entering the UK market in a systemic manner and the development of key entrepreneur services on this market. The planned effect of the project is to increase the international range of the company, promote the product brand abroad, as well as increase the company’s competitiveness. Project value: PLN 1,026,176.70, contribution from European Funds: PLN 709,146.50